Audio

audio

Lisa Whitaker (Makarska, 2.dio) Lisa Whitaker (Makarska, 2.dio)
Lisa Whitaker (Makarska) Lisa Whitaker (Makarska)
Bryan Vidamour – Poslušati Boga – ispuniti Njegov plan za tvoj život Bryan Vidamour – Poslušati Boga – ispuniti Njegov plan za tvoj život
Bryan Vidamour – Evanđelje – Božje djelo spasenja – zbog toga nisam postiđen Bryan Vidamour – Evanđelje – Božje djelo spasenja – zbog toga nisam postiđen
Bryan Vidamour – Zaposjedanje obećane i već Bogom dane zemlje Bryan Vidamour – Zaposjedanje obećane i već Bogom dane zemlje
Bryan Vidamour – Rast u Bogu (Ohrabren ohrabriti druge) Bryan Vidamour – Rast u Bogu (Ohrabren ohrabriti druge)
YWAM – Odnos s Bogom YWAM Odnos s Bogom
Opravdanje po vjeri Opravdanje po vjeri
Baština kao sinovima Baština kao sinovima
Sinovostvo Sinovstvo
YWAM (drugi dio) YWAM drugi dio
YWAM (prvi dio) YWAM prvi dio
(Split) Pastor Bryan – seminar Pastor Bryan – seminar
(Zagreb) Sheron Stone Sheron Stone